Чанараар танигдсан чадварлаг хамт олон

  Томруулж харах

Гүйцэтгэх захирал Д.Пүрэвдорж

Захиргаа, санхүүгийн албаны дарга Ц.Дарханбаатар

Инженер техникийн албаны дарга Б.Энхбат

Бизнес хөгжлийн албаны дарга П.Алтангэрэл

Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Оюунтуяа