+976 7011-2217, 9909-2217, 9910-2217
  • Огноо: 2013-2014
  • Төрөл: Зураг төсөл

Ажлын нэр:

Мандалговь - Даланзадгад 25км хатуу хучилттай замын ажил зөвлөх үйлчилгээ

Бусад ажил: