+976 7011-2217, 9909-2217, 9910-2217
  • Огноо: 2015
  • Төрөл: Зураг төсөл

Ажлын нэр:

УБ, Сүхбаатар дүүргийн 7,8-р хороо ,11-р хороолол, орон сууцны хороолол доторхи авто замын ажлын зураг төсөл.

Бусад ажил: