+976 7011-2217, 9909-2217, 9910-2217
  • Огноо: 2009
  • Төрөл: Зураг төсөл

Ажлын нэр:

Улаанбаатар хот, Санзай багабаян чиглэлийн 1.7км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

Бусад ажил: