+976 7011-2217, 9909-2217, 9910-2217
  • Огноо: 2011
  • Төрөл: Зураг төсөл

Ажлын нэр:

Зүүн дөрвөн замаас амгалангийн тралебусны эцэс хүртэл 4.5 км авто замын ажлын зураг төсөл

Бусад ажил: