Чанараар танигдсан чадварлаг хамт олон

Алсын Хараа

  • Чанараар танигдсан чадварлаг багтай хөгжлийн түлхүүр компани болно.

Эрхэм Зорилго

  • Авто зам, дэд бүтцийн салбарт онцгой байр суурийг эзлэх

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчинг нэн тэргүүнд анхаарна.

  • Ур чадвар, ажлын үр дүнг харгалзсан хөдөлмөр эрхлэлтийн адил боломжоор хангаж хариуцлагатай ажил олгогч байна.

  • Хууль ёс, компаний үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологоор Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.

Үнэт Зүйлс

  • Эерэг хандлагатай бүтээлч ажилтан

  • Харилцагч

  • Зөв менежмент